türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi pdf 11

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konsolide metin İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı...